Preview Mode Links will not work in preview mode

25% med Palmgren och Skoog


Jan 14, 2022

Maria Edström är journalist, forskare och universitetslektor vid Institutionen för journalistik medier och kommunikation vid JMG i Göteborg. Om mediernas syn på ålder och äldre och om åldersfixering och fördomar. Samt förändringar hon tror på.