Preview Mode Links will not work in preview mode

25% med Palmgren och Skoog


Feb 7, 2022

Claes Elfsberg - Rapports nyhetsankare som efter 45 år tvingades gå i pension. Har han försonats med livet som pensionär? Långt ifrån! Claes Elfsberg svingar mot både fack och arbetsgivare men allra mest saknar han arbetskamraterna på Sveriges Television.