Preview Mode Links will not work in preview mode

25% med Palmgren och Skoog


Jan 26, 2022

Miia Kivipelto är världsledande forskare i åldersrelaterade sjukdomar. Här ger hon konkreta råd om hur man undviker demens och för tidigt åldrande. Miia Kivipelto berättar även om den personliga upplevelse som fick henne att som ung läkare specialisera sig på äldrefrågor.