Preview Mode Links will not work in preview mode

25% med Palmgren och Skoog


Dec 16, 2021

Fredrik Hillelson, VD för Novare Executive Search, en av Sveriges ledande rekryteringsfirmor för chefer. Tar bland annat upp synen på äldre när man rekryterar. Finns det fördomar och var kommer de ifrån? Varför är det så få 60-åringar som tillsätts på topposter och stämmer det att man tappar i attraktionskraft redan i 40-årsåldern? Lyssna på det här samtalet med honom och Ingmar Skoog och Anders Palmgren.