Preview Mode Links will not work in preview mode

25% med Palmgren och Skoog


Dec 28, 2021

Barbro Westerholm behöver egentligen ingen närmare presentation. Det skulle inte heller rymmas på det här utrymmet. Sveriges äldsta riksdagsledamot. Om varför hon inte valt ett pensionärsliv, vad det är som driver henne, varför hon inte vill bli återvald i höst och vilka nya uppdrag hon kan tänka sig.