Preview Mode Links will not work in preview mode

25% med Palmgren och Skoog


Dec 8, 2021

Anders Ferbe är gäst i programmet och var ordförande i Delegationen för senior arbetskraft och bland annat ordförande även i Metall. Handlar bland annat om hur fler ska kunna jobba längre om de vill. Och hur tacklar han problemet för facken som drivit på för lägre pensionsålder att nu argumentera för högre.