Preview Mode Links will not work in preview mode

25% med Palmgren och Skoog


Dec 1, 2021

Vad kommer det att ha för betydelse i valet nästa år att 28,1 procent av de röstberättigade är 65-plussare? Statsvetarna Sören Holmberg och Maria Solevid analyserar och förklarar.