Preview Mode Links will not work in preview mode

25% med Palmgren och Skoog


Mar 27, 2022

Lena Mellin. Med rekordmånga äldre väljare i höstens val - hur kommer det att märkas i valrörelsen? Vilka frågor tror hon dominerar? Vilka partier vinner? Vilka partier åker ut? Och vad gör hon själv som blivande 68-åring efter valet? OBS – avsnittet spelades in innan Rysslands invasion av Ukraina.