Preview Mode Links will not work in preview mode

25% med Palmgren och Skoog


Nov 30, 2021

Anders Palmgren är en av Sveriges mest rutinerade journalister och Ingmar Skoog en omtyckt professor i äldrefrågor. I den här podden pratar de om synen på 65-plussare och vill få igång en debatt i väsentliga frågor. Till exempel vad betyder det att så få äldre är framträdande i media och inom politiken. Hur speglar det synen på alla frågor i samhället att det är så? 25% med Palmgren och Skoog produceras av Senioren, SPF Seniorernas medlemstidning, och AgeCap, centrum för åldrande och hälsa.